Το ιστορικό του Ιδρύματος

Η ιδέα της δημιουργίας ενός Ιδρύματος το οποίο να βραβεύει Κύπριους επιστήμονες που διαπρέπουν στην Κύπρο ή το εξωτερικό με τις εφευρέσεις και τις ανακαλύψεις τους, μπήκε στη σκέψη μου από πολύ νωρίς. Με την προσήλωση όμως στη μόρφωση, τη δημιουργία οικογένειας και στη συνέχεια τις επαγγελματικές δραστηριότητες, η ιδέα μπήκε «στο συρτάρι» της σκέψης για χρόνια.

Ακολούθησαν οι επαγγελματικές επιτυχίες στη βιομηχανία, τις εξαγωγές και το εμπόριο και στη συνέχεια η ανάμιξή μου στην πολιτική με την εκλογή μου στη Βουλή (1976 – 1981) και η ανάληψη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (1988 – 1993).

Με τα χρόνια όμως, τις εμπειρίες στη ζωή, ευχάριστες και δυσάρεστες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς, η ιδέα αυτή ήρθε ξανά στο προσκήνιο. Οι εμπειρίες από το θάνατο της πρώτης συζύγου μου Ντέϊζης και η καλή μου τύχη μετά, με τη γνωριμία της δεύτερης συζύγου μου Λούκης, η οποία μου συμπαραστάθηκε όπως και η πρώτη, με βοήθησαν στην αξιοποίηση και την καλλιέργεια της ιδέας αυτής. Η Λούκη ενστερνίστηκε την ιδέα και προσέθεσε σ’ αυτή τη δική της περιουσία και το δικό της τομέα στα βραβεία, που είναι η κλασική μουσική.

Από το 2005 άρχισα να μελετώ μεθοδικά όσα συγγράμματα, καταστατικά, ιστοσελίδες και ότι άλλα μπορούσα να βρω για καταξιωμένα Ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως ήταν φυσικό, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από το Ίδρυμα Nobel και προσπάθησα, μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος που μαζί με την Λούκη αποφασίσαμε να ιδρύσουμε, να οργανώσουμε ένα ίδρυμα και να καθορίσουμε τους τομείς τους οποίους θα είχαμε τη δυνατότητα να καλύψουμε. Καταλήξαμε τελικά στους πέντε τομείς που προσδιορίζονται στο Ιδρυτικό Έγγραφο του Ιδρύματος.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου σημειώματος, άρχισα τις επαφές και τις βολιδοσκοπήσεις σοβαρών προσωπικοτήτων της Κύπρου και εκλεκτών φίλων για να πάρω τη γνώμη τους. Ζήτησα και πήρα απόψεις από ακαδημαϊκούς και άλλους επιστήμονες και με βάση όλα αυτά και πολλές σημειώσεις που πήρα από τις ιστοσελίδες και τα καταστατικά άλλων Ιδρυμάτων, ετοίμασα με προσοχή το πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο του Καταστατικού του Ιδρύματος, βασισμένο στον Περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο (Κεφ.41), πριν από το τέλος του 2007.

Όταν όλη αυτή η δουλειά ολοκληρώθηκε, προσέγγισα το Δικηγορικό Γραφείο Χρύση Δημητριάδη & Σία, για να με βοηθήσουν στη νομοτεχνική σύνταξη του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού του Ιδρύματος. Ύστερα από μεθοδευμένη νομική επεξεργασία και προσεγμένες νομικές προσαρμογές, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Επίσημο Παραλήπτη και το Γενικό Εισαγγελέα, το Ίδρυμα Τάκης & Λούκη Νέμιτσας ενεγράφη ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 με αριθμό εγγραφής ΗΕ255317.

Τα πρώτα βήματα του Ιδρύματος άρχισαν με ενθουσιασμό και μεθοδικότητα. Επελέγησαν προσεκτικά τα ιδρυτικά μέλη, και στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δημιουργήθηκε η Γραμματεία και η Συντονιστική Επιτροπή και άρχισαν οι τακτικές επαφές και οι συνεδριάσεις.

Αρχικός στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί η πρώτη βράβευση μέσα σε ένα χρόνο από την ίδρυση του Ιδρύματος για να συμπέσει με τα πενηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε η απονομή του 1ου Βραβείου Νέμιτσας να ενταχθεί στους εορτασμούς των 50 χρόνων από την ίδρυση του κράτους μας.

Η πρώτη τελετή βράβευσης έγινε όπως προγραμματίστηκε και στέφθηκε από πολύ μεγάλη επιτυχία.

Αυτή είναι σε συντομία η ιστορία της δημιουργίας του Ιδρύματος Τάκης & Λούκη Νέμιτσας.

28/11/2011 Τάκης Νέμιτσας

Το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Τάκης & Λούκη Νέμιτσας είναι ένας κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Κύπρο και ενεγράφη ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 με αριθμό εγγραφής ΗΕ255317. Το Ίδρυμα απονέμει τα βραβεία Νέμιτσας σύμφωνα με το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό του Ιδρύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λειτουργεί αμισθί και ανιδιοτελώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει το Ίδρυμα και διαχειρίζεται την περιουσία που οι ιδρυτές δώρισαν στο Ίδρυμα. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, ο Γραμματέας και ο Συντονιστής του Ιδρύματος, καθώς και οι υπόλοιπες επιτροπές που συστήνονται.

Το Ίδρυμα είναι αυτοσυντήρητο και βασίζεται στα δικά του κεφάλαια και τη δική του οικονομική δύναμη που του κληροδότησαν οι Ιδρυτές. Βέβαια, όπως σε κάθε Ίδρυμα, σοβαρές εισφορές ή κληροδοτήματα από οργανισμούς, εταιρείες και άτομα είναι ευπρόσδεκτα με μεγάλη εκτίμηση για τους δωρητές.

Σκοποί του Ιδρύματος

Να παρέχει, με βάση την διαδικασία που προβλέπεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό του Ιδρύματος, βραβεία σε Κύπριους επιστήμονες που βρίσκονται στη ζωή και κατοικούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, οι οποίοι με τις μελέτες και την έρευνα τους επινοούν τέτοιες εφευρέσεις, ανακαλύψεις ή βελτιώσεις που αποφέρουν μεγάλο όφελος στη Κύπρο και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο και συγκεκριμένα στους πιο κάτω τομείς:

Ι. Στο άτομο ή στα άτομα που θα κάνουν την πιο σημαντική ανακάλυψη ή εφεύρεση σε όλους τους κλάδους της μηχανικής επιστήμης και ειδικά στους κλάδους των Μηχανολόγων Μηχανικών, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, των Πολιτικών Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ανθρώπινη εξυπηρέτηση με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και το λιγότερο δυνατό κόστος.

ΙΙ. Στο άτομο ή στα άτομα που θα κάνουν την πιο σημαντική ανακάλυψη ή εφεύρεση για τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος στον πλανήτη μας και που θα έχει ως αποτέλεσμα τη καλύτερη ανθρώπινη ζωή και την αναβάθμιση γενικά της ποιότητας της ζωής στη Κύπρο και σε κάθε χώρα του πλανήτη.

ΙΙΙ. Στο άτομο ή στα άτομα που θα εξεύρουν τέτοιες αντισεισμικές μεθόδους και εφαρμογές οι οποίες θα προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία στον κόσμο από τους σεισμούς και τις καταστροφές που προκαλούνται από το φαινόμενο αυτό.

IV. Στο άτομο ή στα άτομα που θα κάνουν σημαντική ανακάλυψη στο τομέα της Υγείας και της Ιατρικής που θα έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία των ανθρώπων από ανίατες ασθένειες ή θα έχουν ανακαλύψει τέτοιες μεθόδους που θα αυξάνουν τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ανθρώπων.

V. Στο άτομο ή στα άτομα που θα κάνουν μια εξέχουσα δημιουργία στη κλασσική και ποιοτική μουσική, στη ζωγραφική, στη γλυπτική και στις τέχνες γενικά που θα αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως επίτευγμα για βράβευση.

VI. Στο άτομο ή στα άτομα που θα κάνουν τη πιο σημαντική ανακάλυψη στο τομέα της Φυσικής, της Χημείας, των Μαθηματικών καθώς επίσης σε άλλους συναφείς τομείς στο κλάδο των θετικών επιστημών και που ως αποτέλεσμα θα έχει τη καλύτερη εξυπηρέτηση προς τον άνθρωπο και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.