Το Ίδρυμα Τάκης & Λούκη Νέμιτσας είναι ένας κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Κύπρο και ενεγράφη ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 με αριθμό εγγραφής ΗΕ255317. Το Ίδρυμα απονέμει τα βραβεία Νέμιτσας σύμφωνα με το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό του Ιδρύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λειτουργεί αμισθί και ανιδιοτελώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει το Ίδρυμα και διαχειρίζεται την περιουσία που οι ιδρυτές δώρισαν στο Ίδρυμα.

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, ο Γραμματέας και ο Συντονιστής του Ιδρύματος, καθώς και οι υπόλοιπες επιτροπές που συστήνονται.

Το Ίδρυμα είναι αυτοσυντήρητο και βασίζεται στα δικά του κεφάλαια και τη δική του οικονομική δύναμη που του κληροδότησαν οι Ιδρυτές. Βέβαια, όπως σε κάθε Ίδρυμα, σοβαρές εισφορές ή κληροδοτήματα από οργανισμούς, εταιρείες και άτομα είναι ευπρόσδεκτα με μεγάλη εκτίμηση για τους δωρητές.