Ειδική Ανακοίνωση

Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει αποφασίσει να μειώσει το χρηματικό ποσό του Βραβείου από 50.000 σε 30.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της απόφασης του Eurogroup του Μαρτίου 2013, η οποία επέφερε μεγάλα οικονομικά προβλήματα στην Κύπρο και όπως είναι φυσικό και το Ίδρυμα έχει υποστεί σημαντικές απώλειες.

Η απόφασή μας είναι να συνεχιστεί χωρίς διακοπή η Ετήσια Βράβευση με μείωση όμως του ποσού του Βραβείου για όσο καιρό κριθεί σκόπιμο. Σε ότι αφορά την τελετή Βράβευσης, δεν θα γίνει καμία αλλαγή.

Αναμένουμε την κατανόησή σας στην απόφασή μας αυτή, η οποία μας επιβλήθηκε από καταστάσεις εκτός του δικού μας ελέγχου.