Βραβευθείς 2016

Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδούλου
Αριστείο στα Μαθηματικά