Βραβευθείς 2014

Καθηγητής Κυριάκος Κ. Νικολάου
Αριστείο στη Χημεία