Βραβευθείς 2013

Καθηγητής Γεώργιος Π. Ευσταθίου
Αριστείο στη Φυσική