Βραβευθείς 2012

Καθηγητής Κυριάκος Α. Αθανασίου
Αριστείο στη Βιοϊατρική Μηχανική έρευνα