Βραβευθέντες 2010

Καθηγητής ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Αριστείο στη Βασική Βιοιατρική Έρευνα

Καθηγητής ΚΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
Αριστείο στη Κλινική Ιατρική Έρευνα